dinsdag 4 maart 2014

Brancheorganisaties krijgen van aangesloten bureaus ook berichten over HSK/bedrijfsartsen fraude

Inmiddels hebben branche verenigingen als Noloc, Nobco en Stichting De Bestemming (alle 3 met reintegratiebureaus) berichten laten doorkomen dat veel van hun leden last hebben van de

'bedrijfsartsenfraude' zoals anderen dat noemen,

al betreft het daarna wel altijd HSK

Bedrijfsartsen doe een actieve wetsontuiding door Poortwachter en BeZaVa te ontlopen, en hard te schreeuwen dat reintegratietrajecten niet op kosten van werkgevers zouden 'KUNNEN' (!!!).

Dit is mismoedige wetsontduiking en strafbaar.

Wij denken binnenkort genoeg gevallen te hebben om het Openbaar Ministerie te waarschuwen

Uiteraard heb ik HSK gevraagd (directrice A. Kamst) gevraagd wat zij te zeggen had, en of zij
1) een BELEID had om het afschuiven richting priveverzekering te voorkomen,

maar zij heeft nog steeds niet geantwoord.

H. Versteegh,
onderzoeksjournaliste

2 opmerkingen:

 1. Beste mw. Versteegh,

  Helaas blijft u pertinente onwaarheden schrijven over HSK en de procesgang rond een werkgerichte psychische interventie op verzoek van een wettige verwijzer. Daarnaast is uw bewoording op zijn zachts gezegd teleurstellend. Wij zien dit als laster, zeker wanneer u niet ingaat op ons verzoek u nogmaals uit te leggen hoe wij mensen met psychische stoornissen/klachten behandelen (wij zijn geen reintegratiebureau).

  Wederom verzoeken wij u vriendelijk met ons in gesprek te gaan (hoor en wederhoor), zodat wij u uitleg kunnen geven over de gang van zaken en verantwoordelijkheidsverdelingen. Dit biedt u de gelegenheid uw casuïstiek voor te leggen.

  Gaat u niet in op ons aanbod en ons verzoek tot rectificatie/verwijdering van uw blog betreffende HSK, dan beraden we ons op vervolgstappen in juridische zin en stellen wij u aansprakelijk voor eventuele economische vervolgschade.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Inmiddels heeft de directie van HSK met de besturen van beide bracheorganisaties Noloc en Nobco gesproken. Beide besturen geven te kennen dat zij de signalen van onrechtmatigheden, beschuldigingen en klachten niet kennen. Daarnaast geven ze te kennen dat zij klachten van/over derden te allen tijde eerst zullen inventariseren en voorleggen aan de desbetreffende organisaties zelf.

  BeantwoordenVerwijderen