woensdag 26 februari 2014

Wet BeZaVa - omgekeerde richting van HSK

De wet BeZaVa groeit de laatste weken enorm in belangstelling.

Waar de afko (afkorting) voor staat doet er bijna niet toe, maar het gaat erom dat werkgevers niet werknemers, OOK NIET BIJ CONTRACTEINDE, kunnen afwentelen op de maatschappij of overheid.

UWV geeft hier een analyse: http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Modernisering_Ziektewet.pdf

Dus: de werkgever betaalt!!! Ook als iemand al lang uit dienst is: als de persoon na 1 januari 2014 ziek is. of nog steeds ziek is, kan nu (na 1 januari 2014) een (extern) hersteltraject of reintegratietraject worden afgedwongen.

Er wordt een 'hausse' vewacht, want mensen die ziek waren en van wie het contract ergens in 2012 of 2013 afliep (of van wie de uitkering afliep, en het UWV de rol heeft van 'zorgplicht werkgever!) kunnen het beste zo snel mogelijk NU een extern traject claimen, op kosten van de ex-werkgever.

HSK bewandelt dus de totaal omgekeerde, ondemocratische weg: het vertegenwoordigt het belang van het bedrijf, en schuift (in hun gevak: psychische) hersteltrajecten zoveel mogelijk af over de hoofden van prive verzekerde werknemers.

Terwijl democratie, kiezer en kabinet hebben bepaald: vanaf 1 januari 2014 moet de WERKGEVER beter opletten en altijd voor herstel betalen!

Waar is het goede fatsoen van veel bedrijfsartsen en HSK gebleven?

Over de BeZaVa vindt u - onder die term - veel beschrijvingen op het web.

HSK: dank voor binnenstromende bewijzen!

Bij deze een dankwoord voor het toenemende aantal bewijzen dat binnenstroomt!

Met de zichtbaarheid van deze blog neemt ook het aantal bewijzen exponentieel toe. Mensen lezen deze blog en denken 'Hee, dat heb ik ook aan de hand gehad met HSK'.

BLIJF BEWIJZEN TOESTUREN.

Hiervoor komt binnenkort een apart email adres.

Bewijzen met naam en toenaam zijn nodig om het landelijk goed uit te zoeken, en het werk van OM (Openbaar Ministerie) te vergemakkelijken. Dank!

HSK doet dit alles 'in samenspraak' met bedrijfsartsen..

"Hsk antwoordde op vraag over kennismaking: graag eerst verwijzing van bedrijfsarts ..."

Voor deze en diverse andere, zeer vergelijkbare uitspraken hebben wij getuigen achter de hand.

26 februari 2014

dinsdag 18 februari 2014

HSK fraude: op vele plekken herkenning op internet

T.a.v. de HSK-fraude en Wet Verbetering Poortwachter fraude: deze is op veel meer plekken op het internet zichtbaar - een greep:

https://twitter.com/ActureSZ

https://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=93&t=113518

http://www.flexnieuws.nl/2013/04/23/acture-helpt-mee-aan-promotie-onderzoek-terugdringing-arbeidsongeschiktheid-onder-flexwerkers-met-psychische-klachten/#.UwM_F2J5MwA

donderdag 13 februari 2014

Brancheorganisatie De Bestemming (van overkoepelende burnoutbureaus/reintegratiebureaus) HERKENT fraude van afschuiving verantwoordelijkheid betaling reintegratie door werkgever (Wet Verbetering Poortwachter) naar werknemer, zie bijgaande brief die zij hebben gemaakt voor aangesloten bureaus:

http://burnout.be/docs/afschuiven-WvP-richting-ziektekostenverzekering-werknemer-fraude-5feb2014-Stichting-De-Bestemming.pdf

http://burnout.be/docs/afschuiven-WvP-richting-ziektekostenverzekering-werknemer-fraude-5feb2014-Stichting-De-Bestemming.pdf

maandag 10 februari 2014

HSK fraudeert op grote schaal


De laatste maanden blijkt het landelijke psychische bureau HSK op grote schaal te frauderen. De fraude is het grootst bij werkgever-gerelateerde problematiek.

Normaal gesproken kost een begeleidingstraject bij HSK, zoals voor burnout, 3000 euro excl. BTW, op kosten werkgever.

De laatste maanden laat HSK zich echter op kosten van de ziektekostenverzekering van de werknemer vergoeden. Dit kost zowel de staat als de individueel verzekerden honderden miljoenen euro's.

ZONDER medeweten van een werknemer, geeft een werkgever een reintegratietraject aan HSK. HSK declareert een dergelijk traject, zonder goedkeuring van de ziektekostenverzekeraar, bij de ziektenkostenverzekeraar van de WERKNEMER

Laatstgenoemde verliest daardoor het eigen risico, en komt bij de verzekeraar als DURE KLANT bekend te staan.

Werkgever, HSK en private ziektekostenverzekeraars werken aldus SAMEN aan ontduiking van de Wet Verbetering Poortwachter, die voorschrijft dat de werkgever externe reintegratiekosten betaalt.

Tot bovenstaande conclusie komt een privaat netwerk van fraudeopspoorders onder leiding van drs. Henriette Versteegh, te bereiken onder henrietteversteegh@gmail.com

10 februari 2014